Цитата

Казахстан является полноправным членом международного сообщества. Мы присоединились практически ко всем общепризнанным актам международного права. В этой связи, мы никому не должны позволить посягать на закрепленные Конституцией и законами права человека и наносить урон имиджу страны. Особо считаю необходимым остановиться на вопросе борьбы с коррупцией. Н.А, Назарбаев

Ход реализации пяти институциональных реформ

1 января 2016 года начался практический этап выполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ». Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы (далее — ГПИИР) стала мощным стимулом дальнейшего развития экономики нашей страны. Для этого есть все предпосылки — разветвленная промышленная инфраструктура, огромные запасы минеральных ресурсов, сильный интеллектуальный и кадровый потенциал. Глобализация не дает нам времени для постепенного, в течение нескольких десятков лет, перехода на более высокие технологические уклады. Однако эффективная реализация ГПИИР возможна…

Read More

АИТВ-ның алдын алу!

Қазіргі таңда АИТВ инфекциясы дүниежүзілік проблемалардың біріне айналды. Соңғы статистикаға жүгінсек, бұл инфекциямен 40 млн. астам адам өмір сүреді. АИТВ – мен өмір сүретін адамдардың басым көпшілігі Оңтүстік Африканың тұрғындары медициналық көмектің сапасы төменділігі және адамдардың сауатсыздығы, осындай инфекцияның қарқынды таралуына алып келді. Біздің елде АИТВ-ның ең алғашқы оқиғасы 1987 жылы тіркелген. Қазіргі уақытта Қазақстанда АИТВ-ның таралуы 0,1% тең, басқа мемлекеттерге қарағанда әлде төмен көрсеткіш. Жұғу жолдары. АИТВ-ның қазіргі кезде дәлелденген негізгі жұғу жолдары мынадай: жыныстық қатынас; инъекциялық (көбінесе…

Read More

Актуальные вопросы совершенствования законодательства об обращениях граждан

Закон ценен не потому, что он закон, а потому, что в нем заключена справедливость. Генри Бичер Закон Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» выступает важным правовым механизмом реализации демократической, социальной и правовой природы Республики Казахстан. Своевременное и максимально компетентное рассмотрение обращений (предложение, заявление, жалоба, запрос или отклик) граждан в условиях демократического и правового государства способствует подлинной реализации прав и законных интересов членов общества, устанавливает надежный рычаг предупреждения социальных конфликтов и вступает одним из факторов повышения…

Read More

СУЖДЕНИЯ ПО ЭЛЕКТОРАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СВЯЗИ С ПРОЦЕССОМ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ И ПОСЛЕДУЮЩИХ СТАДИЙ

Страна вошла в избирательную компанию по выборам Президента Республики Казахстан. 9 июня 2019 года все граждане Республики Казахстан придут к избирательным урнам и отдадут свои голоса за того кандидата, которому они отдадут свое предпочтение. Пока в стране идет большая подготовительная работа, чтобы это электоральное событие состоялось в лучшем виде. Вся избирательная компания разделена на стадии по срокам, которые определила Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан в своем Календарном плане. В настоящее время политические партии страны ведут работу по созыву партийных…

Read More

Түнгі сот-өркениет үлгісі

Түнгі сот – өркениет үлгісі. Оларды құру тәжірибесі Сингапур, АҚШ және басқа дамыған елдерде бар. Қазақстанда «Түнгі соттарды» құру идеясы 2018 жылғы ақпанда Жоғарғы Сот делегациясының Сингапурға сапарынан кейін пайда болды. Сапар барысында делегация мүшелері аптасына бірнеше рет жол-көлік оқиғасына қатысты кейінгі шегеруге болмайтын істерді қарайтын түнгі (кешкі) соттардың жұмысымен танысып, тиімді жобаны біздің ел шеңберінде да қолға алу керектігіне көз жеткізіп келген еді. Сөйтіп, өткен жылы мамыр айында Жоғарғы Сот мамандандырылған ауданаралық соттардың базасында «Түнгі соттар» құру жобасын…

Read More

Содержание исполнительной надписи. Порядок взыскания и отмены (оспаривания) исполнительной надписи

В своем послании «Стратегия «Казахстан»-2050: Новый политический курс состоявшегося государства» Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Н.А. Назарбаев, обращаясь к народу Казахстана, отметил, что в «целях разгрузки судов следует продолжить развитие институтов внесудебного урегулирования споров. Нужно предусмотреть такой механизм, при котором разрешение споров по незначительным вопросам будет проводиться во внесудебном порядке». Одной из форм реализации данного послания послужило введение в действие в январе 2016 года изменений в Закон Республики Казахстан «О нотариате», и в январе 2019 года изменений в…

Read More

Жыл басынан бері 74 мыңнан астам алматылық тегін дәрі алған

2019 жылдың бастапқы үш айында Алматыда 74 мыңнан астам адам тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілді. Денсаулық саласындағы ақпараттық жүйелерге тегін дәрі алғандар ретінде енген бұл азаматтарға жуық арада SMS-хабарлама жіберілуі тиіс. Хабарламалар тегін препараттарды беру барысын бақылау мақсатында жолданады, деп хабарлайды «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ Алматы қалалық филиалы. «Медициналық сақтандыру қоры былтырдан бастап кепілдендірілген медициналық көмек пакеті шеңберінде тегін берілетін дәрі-дәрмек үшін қаржы аудару тәртібін өзгерткен болатын. Қазір ақша дәрігерлер жазған рецептілер үшін емес, дәрі қолма-қол берілген және «Дәрі-дәрмекпен…

Read More

22,9 миллионов тенге потеряли акмолинские медорганизации за допущенные дефекты в оказании медпомощи

По данным, полученным из информационной системы управления качества медуслуг, по итогам мониторинга качества и объема медицинской помощи за первый квартал 2019 года, за допущенные дефекты оказания медицинской помощи, произведены снятия на сумму 22,9 миллионов тенге по 899 дефектам. Об этом на коллегии Управления здравоохранения Акмолинской области в городе Кокшетау сообщил директор областного филиала НАО «ФСМС» Нурлан Ахильбеков. «В разрезе дефектов основная доля приходится на случаи необоснованного отклонения лечебно-диагностических мероприятий от стандартов в области здравоохранения и случаи некорректного ввода данных…

Read More

СКОРАЯ НЕ ЕДИТ: ПОЧЕМУ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Когда вы позвоните на номер 103, диспетчер спросит у вас: Что произошло? В каком состоянии находится пациент? Его имя, фамилию, возраст Адрес и телефон Как к вам проехать В течение 5 минут диспетчер определяет категорию срочности и передает бригаде скорой помощи. От категории зависит время приезда Существуют 4 категории срочности вызовы скорой помощи, от которых зависит установленное время прибытия скорой: 1) 1 категория –угроза жизни, требуется немедленная медицинская помощь – время прибытия до 10 минут, 2) 2 категория–потенциальная угроза…

Read More

Международный опыт: стажировка в Германии по административной юстиции

Федеральным Министерством юстиции Германии совместно с Германской организацией по международно-правовому взаимодействию (IRZ) с 31 марта по 13 апреля 2019 года проведена стажировка для судей специализированных административных судов, владеющих юридическим немецким языком, по административной юстиции. В г. Конигсвинтер прибыли 12 (двенадцать) судей, большинство из которых из стран Европейского Союза (Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Венгрии, Румынии, Польшы, Боснии, Сербии, Украины, Румынии). Два дня в г. Конигсвинтер нами были прослушаны вводные лекции по административной юстиции Германии. Так, судья административного суда г. Аахен,…

Read More