Цитата

Казахстан является полноправным членом международного сообщества. Мы присоединились практически ко всем общепризнанным актам международного права. В этой связи, мы никому не должны позволить посягать на закрепленные Конституцией и законами права человека и наносить урон имиджу страны. Особо считаю необходимым остановиться на вопросе борьбы с коррупцией. Н.А, Назарбаев

КОНСТИТУЦИЯ –ЕЛ ТІРЕГІ

Әлемдегі кез келген тәуелсіз мемлекеттің ғасырлар бойы өз құнын жоғалтпай, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқан заңдар жинағы болады. Осындай Ата заң біздің елімізде де, яғни Қазақстан Республикасында да ел тәуелсіздігін нығайту барысында қабылданды. Қазақстан Республикасы өзінің демократиялы, зайырлы, әлеуметтік мемлекет екенін Ата Заңы арқылы да бүкіл әлемге танытты. Қазақстан Республикасының Конституциясы егемен мемлекеттің конституциялық дамуының жаңа кезеңіне жол ашқан заңнамалық акт болды. Ата Заңнын қабылдануы конституциялық құрылыстың саяси-құқықтық негізін қалады, мемлекеттік тетік және қоғамдық, саяси жүйенің негізгі қағидаттарын…

Read More

Конституцияның қоғамдағы ролі

Контституция деген термин латын сөзінен алынған- құрылыс деген мағынаны білдіреді екен. Конституция- ең жоғарғы негізгі Заң. Конституцияның қоғамдағы ролі- Қазақстан Республикасының демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет құрудың конституциялық негізін қалайды. Мемлекет өмірінің аса маңызды мәселелерін демократиялық әдістермен, референдум арқылы, парламенттік дауыс беру арқылы шешу Конституциямызда бекітілген. Қазақстан Республикасы Конституциясынның қабылдау қажеттілігінің өзіндік тарихы бар. Еліміз егемендік алғаннан кейін, 1993 жылдың 28 қаңтарында Жаңа Конституция қабылданды. Алайда бұл Конституция заңгерлердің, саясаттанышылардың пайымдауы бойынша олқылылқтары көп болды. Бұл кезде елімізде…

Read More

Вопросы реализация права военнослужащих на жилище

Отношение военнослужащих к выполнению своих обязанностей, а значит боеготовность Вооруженных сил Республики Казахстан в значительной мере зависят от уровня социальной защищенности военнослужащих, Одним из самых важных и социально значимых вопросов по-прежнему остается проблема реализация права военнослужащими на жилище. С января 2018 года действует новый порядок решения жилищных проблем военнослужащих. Реализация права на жилище военнослужащими осуществляется со дня признания их нуждающимися в жилище путем предоставления служебного жилища или перечисления на их личный специальный счет жилищных выплат. Жилищные выплаты — дифференцированные…

Read More

Жастардың әлеуетін тиімді қолдану қажет

Елімізде мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту мақсатымен ауқымды реформалар жүзеге асырылуда. «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы аясында билік пен халық арасындағы өзара сенімді күшейтетін, мемлекетімізді одан әрі өркендетіп, азаматтардың әл-ауқатын арттыруды және тұрмыс сапасын жақсартуды көздейтін озық ойлы әрі бәсекеге қабілетті мамандар қажеттілігі өте зор. Осыған орай, Президентіміз Касым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес елімізде екінші рет Президенттік жастар кадр резервіне іріктеу жүргізілетін болады. Бұл жобаның басты мақсаты – қоғам мүдделерін басшылыққа алатын және маңызы зор әрі тиімді реформаларды іске асыра…

Read More

«Слышащее государство» — это реализация принципов Конституции Казахстана

30 августа – День Конституции Республики Казахстан. Конституция сразу со статьи первой начинается с провозглашения основного принципа – приоритета прав простого человека: «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.» То есть не просто деятельность государства, а высшими ценностями государства – является человек. И не человек служит государству, а государство, государственные органы должны работать для прав вот этого самого простого человека. Реализация этих принципов на практике воплощается…

Read More

Конституция – тәуелсіздікті нығайтқан құжат

Қазақ елінің тарихында Конституциямыздың маңызы, салмағы өте зор. Мұнда мемлекеттік негізгі құрылымы мен басқарылуы, онда тұратын азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына арналған ұстанымдар мен нормалар бекітілген. Қазақ елі мемлекет болғаннан бері көшпелі мемлекеттің дала өркениетінің Конституциясы деген атқа ие болған Тәуке ханның «Жеті жарғысын» сол кезеңнің Ата заңы деп атауға болады. Бұдан басқа Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Ресей құрамындағы бодандық кезеңдегі Қарқаралы петициясы, Алаш Орда ұлттық кеңесінің Конституциялық бағдарламасы қоғамды реттеуге бағытталған ұмтылыс еді. «Тәртіпсіз ел…

Read More

Подделка паспорта вакцинации, ПЦР теста и социальная ответственность граждан

10 июля 2021 года на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, обществу надо адаптироваться и учиться жить в подобных условиях. При этом основной задачей должна стать минимизация появления крупных очагов и недопущение перегрузки системы здравоохранения. Президент также отметил, что граждане должны быть более осознанными и не верить слухам антиваксеров, назвав случаи подделки документов о вакцинации опасными для всего общества. Так, паспорт вакцинации в Казахстане выписывают гражданам, получившим…

Read More

Развитие партийной системы в новом десятилетии

Политический плюрализм и многопартийность в современном мире идут рука об руку и рассматриваются не только как базовые принципы демократической организации общества, но и в качестве исходного, общеобязательного условия любой демократии. В условиях действия политической свободы партии, а также общественно значимые организации имеют первостепенное значение, так как выступают механизмом, связывающим институты государства с институтами гражданского общества. Казахстан, провозгласивший себя демократическим государством, с первых лет своей независимости формировал и развивал свою партийную систему и не перестает совершенствовать ее до сих пор….

Read More

КӘСІПКЕРЛІКТІ ЖЕДЕЛ ЖӘНЕ ОДАН ӘРІ КЕҢ ДАМЫТУ ҮШІН БАРША ЖАҒДАЙДЫ ЖАРАТУ — ЕҢ БАСТЫ МІНДЕТІМІЗ

Өзбекстан Республикасы Президенті Шавкат Мирзияевтың еліміз кәсіпкерлерімен ашық әңгімелесу түрінде өткен кездесудегі сөйлеген сөзі Құрметті кәсіпкерлер және кездесуімізге қатысушылар! Алдымен, бүгін баршаңызды сау-саламат және көтереңкі көңіл күйде көріп тұрғаныма қуаныштымын. Соңғы жылдарда сіздер экономикамыз бен реформаларымыздың тірегі мен локомотивіне айналдыңыздар, деп айтуға барша негіз бар. Сіздер сияқты істің көзін білетін, іскер жерлестеріміздің мысалында шын мәніндегі Жаңа Өзбекстанның жасампаздарын көреміз. Бұл жайлы сөз өрбігенде, елімізде әр жылы жаратылып жатқан жұмыс орындарының 90 пайызы жеке сектордың үлесіне тура келетінін айту керек….

Read More

Ретроспектива афганских процессов (Часть 1)

«Кладбище великих империй» — фраза, ставшая популярной у моджахедов в второй половине 80-х. Полвека политического подчинения Британской Империи и отсутствие суверенитета в 19 веке, афганцы почему-то воспринимали как победу своих предков, и обещали СССР такую же участь. Как бы иронично не звучала данная фраза сегодня, но ее актуальность приобрела поистине устрашающую репутацию. Сегодня журналисты и эксперты для нагнетания красок используют ее, приводя в пример неудачу Британской и Российской империй, а после них СССР и США. Данное утверждение лишь от…

Read More